پوشش مصنوعات فلزی

موارد مصرف : پوشش مخازن، خطوط انتقال آب، سازه های صنعتی سوله ها،ورق های سیاه،شیرآلات و ...
حالت فیزیکی : مایع یک جزیی و دو جزیی
طیف رنگ : بصورت بی رنگ مات و براق
جذب آب : ۰/۰۴%
جذب رطوبت : ۰/۲%
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  ۰/۳ لیتر بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۵ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات
  • lilac 1110T (عایق پلیمری شفاف سازه های فلزی)
  • lilac 1120T (عایق پلیمری شفاف سازه های صنعتی)
  • lilac 1130T (عایق پلیمری شفاف شیرآلات و اتصالات فلزی )
موارد مصرف : سازه های فلزی، سازه های صنعتی، شیر واتصالات و...
حالت فیزیکی : مایع یک جزیی و دو جزیی
طیف رنگ : متنوع
جذب آب یک جزیی : ۰/۰۳ %
جذب آب دو جزیی : ۰/۳۱ %
جذب رطوبت یک جزیی : ۰/۳۳ %
جذب رطوبت دو جزیی : ۰/۲۹ %
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  ۰/۳لیتر بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۵ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات :
  • lilac 1110C (عایق پلیمری الوان سازه های فلزی)
  • lilac 1120C (عایق پلیمری الوان سازه های فلزی صنعتی)
موارد مصرف : سازه های فلزی، سازه های صنعتی، سوله ها، پایه های فلزی پل ها و ...
حالت فیزیکی : مایع
طیف رنگ : طوسی و الوان
جذب آب : بسته به نوع نیاز از ۰/۳ % الی  ۰/۵ %
جذب رطوبت : بسته به نوع نیاز از ۰/۲ %  الی ۰/۳ %
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  یک کیلوگرم بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۲۵ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : سه ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۳ ساعت
کد محصولات
  • lilac 1120GC (عایق پوششی پلیمری محافظ سازه های صنعتی)
موارد مصرف: یکسان سازی سطوح کار فلزی، زیرسازی سطوح فلزی با قابلیت محافظ از سازه در برابر رطوبت، درزگیری شکاف های کوچک تانکر های فلزی و مخازن و...
حالت فیزیکی : خمیری
طیف رنگ : متنوع
جذب آب : ۰/۰۳ %
جذب رطوبت : ۰/۲ %
ضریب مصرف :  بسته به محل مصرف
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۲۵ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : سه ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۴ ساعت
کد محصولات
  • lilac 1120F (بتونه پلیمری سازه های فلزی صنعتی)
موارد مصرف : هرگونه سازه فلزی مدفون یا مغروق، لوله های مدفون در زیر خاک، لوله های مغروق در آب، مخازن مجاور رطوبت و...
حالت فیزیکی : مایع
طیف رنگ : مشکی
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  یک کیلوگرم بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : سه الی شش ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۴ ساعت
کد محصولات
  • lilac 1120P (عایق پلیمری-پرایمری پوشی مصنوعات فلزی صنعتی)
موارد مصرف: یکسان سازی و هم سر نمودن سطوح فلزی مدفون در خاک زیر سازی سطوح فلزی مغروق با قابلیت محافظت از سازه در برابر رطوبت درزگیری شکاف های کوچک تانکرهای مدفون و مخازن مغروق و ...
حالت فیزیکی : خمیری
طیف رنگ : مشکی
ضریب مصرف : بسته به محل مصرف
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۲۵ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : شش ماه
زمان خشک شدن اولیه : ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۴ ساعت
 
کد محصولات 
  • lilac 1120PF (بتونه پلیمری_پرایمری سازه های فلزی صنعتی)
موارد مصرف: درزگیری و آب بندی لوله های فلزی . آب بندی اتصالات و انواع شیرآلات فلزی
حالت فیزیکی : مایع
طیف رنگ : بی رنگ
جذب آب : ۰/۰۴ %
جذب رطوبت : ۰/۲ %
ضریب مصرف : بسته به محل مصرف
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات
  • lilac 1130S (آب بند پلیمری شیرآلات و اتصالات)
X