پوشش مصنوعات پلاستیکی

موارد مصرف: لوله های پلاستیکی و pvc تانکرها و مخازن پلی اتیلن و pvc شیرآلات و اتصالات و...
حالت فیزیکی : مایع یک جزیی و دو جزیی
طیف رنگ : متنوع
جذب آب یک جزیی : ۰/۰۳ %
جذب آب دو جزیی : ۰/۳۱ %
جذب رطوبت یک جزیی : ۰/۳۳ %
جذب رطوبت دو جزیی : ۰/۲۹ %
ضریب مصرف برای سطوح صیقلی با نفوذ پذیری پایین
(به ازای ۳۰ میکرون ضخامت) :  ۰/۳لیتر بر مترمربع
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۵ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات
  • lilac 1210C (آب بند پلیمری الوان مصنوعات پلاستیکی)
موارد مصرف: لوله های پلاستیکی و pvc تانکرها و مخازن پلی اتیلن و pvc شیرآلات و اتصالات و...
حالت فیزیکی : مایع
طیف رنگ : بی رنگ
جذب آب : ۰/۰۴ %
جذب رطوبت : ۰/۲ %
ضریب مصرف : بسته به محل مصرف
بسته بندی : بنا به سفارش
دمای نگهداری : تا ۳۰ درجه سانتی گراد
محل نگهداری : محیط های سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نورخورشید
زمان نگهداری : یکسال
زمان خشک شدن اولیه : ۱۰ دقیقه
زمان خشک شدن نهایی : ۲ ساعت
کد محصولات
  • lilac 1210S (آب بند پلیمری مصنوعات پلاستیکی)
  • lilac 1220S (آب بند پلیمری شیرآلات و اتصالات پلاستیکی)
X